I det fynske folks tjeneste

Stærkt stigende medicinudgifter på fynske sygehuse

De fynske sygehuse har haft stærkt stigende udgifter til medicin de senere år. Ikke fordi prisen på medicin stiger, men fordi der bruges mere medicin og ny, dyre former for medicin er taget i brug.  Alene Odense Universitetshospital brugte 38 millioner kroner mere end forventet i perioden 2001 - 2003 og der ventes yderligere stigninger de kommende år.

-

De fynske sygehuse har haft stærkt stigende udgifter til medicin de senere år. Ikke fordi prisen på medicin stiger, men fordi der bruges mere medicin og ny, dyre former for medicin er taget i brug.  Alene Odense Universitetshospital brugte 38 millioner kroner mere end forventet i perioden 2001 - 2003 og der ventes yderligere stigninger de kommende år.

Odense Universitetshospital og Sygehus Fyn har undersøgt årsagerne til de kraftigt stigende udgifter til medicin, som fremlægges i notater til det kommende møde i Fyns Amtsråd.

Heraf fremgår, at udgifterne til medicin på Odense Universitetshospital steg med 11 millioner kr. fra 2001 - 2002, og 27 millioner det følgende år. Fra 2003 til 2004 ventes stigningen at være 48 millioner kroner.

Flere patienter, bedre behandling
Årsagen til de kraftige stigninger er ikke, at medicinpriserne stiger. Det skyldes dels at de fynske sygehuse har behandlet flere patienter end forventet, dels at sygehusene har taget ny og bedre, men også dyrere præparater i brug.

Stigningen ses derfor som udtryk for en bedre service overfor patienterne.

Blandt andet er der kommet et nyt og bedre præparat til behandling af sclerose, gigt, forskellige kræftformer og HIV/AIDS.

Da der ikke er taget højde for de stigende udgifter i sygehusenes budgetter foreslår sygehusudvalget at pengene tages fra en pulje til uventede medicinudgifter.