Staten støtter Fionia-salg

Det statsejede selskab Finansiel Stabilitet støtter et kommende salg af den kriseramte fynske bank, Fionia Bank. Spar Nord har allerede rettet henvendelse.

Der er opbakning fra staten i salgssagen om Fionia Bank. Tidligere i dag meddelte den fynske bank, at egenkapitalen, der for blot få måneder siden var mere end 700 millioner kroner, anses for at være tabt, og at det derfor er urealistisk at gøre den nuværende bank rentabel. Det erklærer formanden for statens afviklingsselskab Finansiel Stabilitet sig enig i, og støtter Spar Nords interesse for at overtage de sunde dele af den nødstedte bank.

- I Finansiel Stabilitet er vi glade for interessen fra Spar Nord Bank om en mulig overtagelse af de rentable dele af Fionia Bank, siger Henning Kruse Petersen.

Efter Spar Nords henvendelse har Fionia Bank sat bankens fremtid ud i en udbudsrunde for at varetage aktionærernes interesse. Derved har startskuddet lydt til en salgsproces med mulighed for flere interesserede købere.

- Vi lægger vægt på, at processen om salget af de rentable dele af Fionia Bank bliver åben og transparent, så alle interesserede får mulighed for at byde. Derved styrker vi muligheden for at finde en køber, som kan sikre en videreførelse af forretningerne med Fionia Banks mange privatkunder og de rentable, lokale virksomheder. Det vil fastholde bankens stærke markedsposition på Fyn, siger Henning Kruse Petersen.

Finansiel Stabilitet regner med, at salgsprocessen nødvendigvis vil tage tid.