I det fynske folks tjeneste

Stikprøve-tjek: Rengøring på OUH dumper

Sundhedspersonale skal være bedre til at rengøre apparatur, rullevogne og medicinsk udstyr.

Sundhedspersonalet på OUH og Sygehus Lillebælt lever ikke på til rengøringskravene, men rengøringspersonalet består. Foto: Niels Svalebøg

Der er kun cirka 90 procent rent på Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus, Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland.

Dermed dumper sygehusene det stikprøve-prøvetjek, som Region Syddanmark gennemfører to gange årligt med hjælp fra Dansk Servicerådgivning.

Her måler man rengørings-standarden efter to normer. Den almindelige rengøring, som rengøringspersonale udfører og rengøring, som sundhedspersonale udfører. Det drejer sig blandt andet om medicinsk udstyr som anæstesiudstyr, scanningsudstyr eller mere ordinære rullevogne med plejeudstyr.

Desuden omfatter rengørings-tjekket områder, hvor det er sandsynligt at bakterier kan forekomme og dermed forårsage direkte eller indirekte smitte.

Læs også OUH: Det farlige skidt er væk

De tre omtalte sygehuse dumper på den rengøring, som sundhedspersonalet skal udføre - her er det kun mellem 89,5 til 90,5 procent af lokalerne, der er blevet godkendt.

- Rengøringspersonalet har formået at levere rengøring på et højt niveau, og jeg er meget tilfreds med at se deres udvikling. Der er alt mulig grund til at rose rengøringspersonalets indsats og arbejde med at forbedre sig. Desværre lever sundhedspersonalets rengøring ikke helt op til standarden, siger formanden for regionens sundhedsudvalg Poul-Erik Svendsen (S). 

Formand forventer forbedring

Han opfordrer sygehusene til at søge inspiration hos Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, der har gang i en god udvikling på området.

Samtlige sygehuse, der ikke bestod kontrollen, har sat gang i arbejdet for at forbedre og rette op på manglerne.

Poul-Erik Svendsen vurderer ikke, at der er behov for yderligere initiativer, men han forventer, at rengøringen bliver bedre.

- Vi har fået en tilbagemelding fra sygehusene om, at de kan håndtere opgaven, men at det tager tid at komme op på det ambitionsniveau, som vi i fællesskab har sat os. Det respekterer vi og lytter til, og derfor forventer jeg også, at sygehusene løfter niveauet, siger han.

Læs også Ekstraordinært loyale: Nyborgs rengøringsassistenter bliver i jobbet