Stop for vindmøller

Antallet af vindmøller på Fyn har nået smertegrænsen, og fremover bliver det mere end vanskeligt at få tilladelse til opførelse af nye vindmøller.

Cirkulære fra Miljøstyrelsen stopper vindkraften

Antallet af vindmøller på Fyn har nået smertegrænsen, og fremover bliver det mere end vanskeligt at få tilladelse til opførelse af nye vindmøller.

Miljøstyrelsen har udsendt et cirkulære, der pålægger Fyns Amt og alle andre amtet at udarbejde detailplanlægning, hver gang en borger ønsker at rejse en ny mølle. Og med mindre møllerne bliver placeret helt afsides vil Fyns Amt have udarbejdet en såkaldt VVM-redegørelse før opstillingen kan godkendes.

"Det vil i praksis forhindre næsten alle nye vindmøller i at blive stillet op. Men det er altså ikke Fyns Amt, men Miljøstyrelsen, der har besluttet de nye regler", siger Carl Erik Jensen(S), næstformand i Miljø- og Teknikudvalget.

De nye regler betyder også, at det bliver vanskeligt at få skiftet gamle vindmøller ud med nye store vindmøller.

"De nye 1-megawatt vindmøller er i dag 80 meter høje, og de skæmmer landskabet de fleste steder. Derfor kan man ikke længere regne med, at vi kan give tilladelse til udskiftning", siger Carl Erik Jensen.

I dag producerer vindmøllerne på Fyn, hvad der svarer til 10 procent af energiforbruget. Det svarer præcist til den målsætning, der har været til møllerne energiproduktion. Samtidig får amtet i dag mange klager over møller der larmer og skæmmer i landskabet.

Carl Erik Jensen erkender, at der er for mange hovsa-løsninger på Fyn, men alligevel så han gerne, at der kunne rejses flere vindmøller på Fyn. Men det forhindrer Miljøstyrelsens cirkulærer, mener Carl Erik Jensen.

Formanden for Miljø- og Teknikudvalget er dog ikke ked af, at det fremover er slut med nye møller på Fyn.

"Vi skal kende vores besøgelsestid og stoppe nu. Citronen kan ikke presses mere", siger Carsten Abild(V) til Fyns Amts Avis.

Formanden for vindmølleforeningen i Danmark, Flemming Tranæs, er i følge avisen rystet over stoppet for vindmøller på Fyn.