Stor efterspørgsel efter ekstra valgurner

Tilstrømningen til valgstederne i Odense har været så overvældende, at de valgtilordnede har været nød til at tilkalde masser af nye valgurner for at få plads til de mange stemmesedler. De nye valgurner er ombyggede skraldespande.

-

Tilstrømningen til valgstederne i Odense har været så overvældende, at de valgtilordnede har været nød til at tilkalde masser af nye valgurner for at få plads til de mange stemmesedler. De nye valgurner er ombyggede skraldespande.


Langt flere odenseanere end ventet har indtil nu valgt at stemme og stemmesedlerne fylder betydeligt mere end forudset. Derfor har de valgtilforordnede i Odense været nød til at sende bud efter masser af nye valgurner til stemmestederne i Odense.


Bliver ombygget i kælderen
De nye valgurner bliver fabrikeret i kælderen under Odense Rådhus. Her har rådhusbetjentene hele dagen knoklet med at sætte skilte og forsegling på de ombyggede skraldespande.


\"Der har været tryk på. Vi har haft meget travlt i dag. Alle valgsteder efterspørger flere valgurne, og vi prøver at følge med\", siger Rådhusbetjent Finn Lundahl.