Stor forskel på digital post på Fyn

Der er store geografiske forskelle mellem de fynske kommuner, når det gælder tilmelding til Digital Post.

Alle borgere over 15 år, der kan, skal tilmelde sig Digital Post inden 1. november, mens de, der ikke kan, kan fritages.

Men en opgørelse her en lille måned før fristen udløber viser, at Langeland er helt i bund, når det gælder tilmeldinger. Her har 14,3 procent af borgerne fået permanent tilladelse til ikke at modtage Digital Post.

I top er til gengæld Svendborg. Her har kun 2,8 procent søgt og fået permanent tilladelse til ikke at modtage Digital Post.

Eneste kommune i hele landet, der overgår Langeland, er Samsø med 18,1 procent , der har fået permanent tilladelse til ikke at modtage Digital Post.

Muligheder for fritagelse for Digital Post

Borgere kan få tilladelse til ikke at modtage Digital Post, af følgende grunde:

- Kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer personen i at anvende Digital Post-løsningen.

- Manglende adgang til computer eller bopæl er beliggende i et område, hvor der ikke er adgang til en bredbåndsforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s.

- Personen er registreret i Det Centrale Personregi-ster (CPR) som udrejst af Danmark.

- Sproglige barrierer bestående i manglende beherskelse af dansk.

- Praktiske vanskeligheder ved at skaffe den offent-lige digitale signatur NemID.

Permanente tilladelser til ikke at modtage Digital Post

Svendborg 2,80 procent

Odense 3,60 procent

Assens 3,70 procent

Middelfart 6,60 procent

Nordfyns 6,90 procent

Kerteminde 8,20 procent

Nyborg 8,90 procent

Faaborg-Midtfyn 9,50 procent

Ærø 10,60 procent

Langeland 14,30 procent

Ikke tilmeldt til Digital Post pr uge 40

Langeland 46,0 procent

Svendborg 41,3 procent

Kerteminde 40,3 procent

Nyborg 40,2 procent

Faaborg-Midtfyn 40,0 procent

Ærø 39,9 procent

Nordfyns 39,2 procent

Assens 38,9 procent

Middelfart 37,6 procent

Odense 33,5 procent