I det fynske folks tjeneste

Stor fynsk uddannelsesfusion på vej

En stor fusion kan være på vej mellem de to store uddannelsesinstitutioner University College Lillebælt (UCL) og Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL).

Foto: Jens Nørgaard Larsen / Scanpix

UCL og EAL vil sammen lave mere målrettede uddannelser, og derfor er der gået i gang med at undersøge, om en fusion kan være vejen frem.

Fusionen vil skabe en regional uddannelsesinstitution med mere end 10.000 fuldtidsstuderende. De to institutioners bestyrelser går nu i gang med at undersøge muligheden for en sammenlægning.

- UCL og EAL gør sig klar til fremtidens udfordringer. Fremtidens uddannelsesbillede rummer krav om mere teknologi og innovation kombineret med stor faglig tyngde. Det vurderer vi, at en fusioneret institution har bedre mulighed for at levere, siger formand for UCL’s bestyrelse, Poul Erik Madsen. 

Formanden for EAL's bestyrelse, Peter Zinck, mener, at de to institutioner med en sammenlægning vil være i stand til at målrette uddannelserne, og dermed de studerende, i endnu højere grad.

- I fællesskab kan vi skabe en stærk platform for udvikling af DNA’et i de praksisnære videregående erhvervs- og professionsrettede uddannelsers: Nemlig at have en tæt kobling til aftagerne og levere dimittender med lige præcis de kompetencer, som vores aftagere efterspørger, siger Peter Zinck. 

Fusionen skal endelig besluttes til efteråret.

Styregruppe skal undersøge

De to store regionale uddannelsesinstitutioner har nu nedsat en styregruppe, der skal undersøge udfordringer og potentielle gevinster ved en sammenlægning.

Styregruppen består af formanden for EAL, Peter Zinck, næstformand Lone Engberg Thomasen og rektor Jens Mejer Pedersen. Fra UCL deltager formand Poul Erik Madsen, næstformand Peter Rahbæk Juel samt rektor Erik Knudsen.

Den endelige beslutning  om, hvorvidt sammenlægningen skal blive en realitet, vil blive truffet på de respektive bestyrelsers møder i løbet af efteråret 2017.

Fakta om UCL og EAL

Antal studerende 
UCL: 7.000 og EAL: 3.700

Medarbejdere
UCL: 718 og EAL: 333