Stor interesse for førstehjælp

Flere og flere fynboer får styr på mund-til-mund og aflåst sideleje. Fynske firmaer og foreninger køber i stor stil førstehjælps-kurser til deres medarbejdere og medlemmer. 

Hos Odense Brandvæsen er antallet af førstehjælps-kursister således næsten firedoblet siden 2000, fortæller beredskabsmester Jes Petersen fra brandvæsenet.

I 2000 var der 351 kursister fordelt på 25 kurser, i 2006 var tallene 1261 kursister på 85 kurser.

Hos Dansk Røde Kors bekræfter man tendensen, Ingrid Simonsen, der står for førstehjælps-kurserne på Fyn, fortæller, at interessen er steget markant især de seneste tre år.