I det fynske folks tjeneste

Stor interesse for indeklima-undersøgelse

Flere end 11.000 fynske familier har allerede nu udfyldt spørgeskemaet om indeklimaets betydning for børns sundhed.

18.000 spørgeskemaer blev i februar sendt til alle familier på Fyn med børn i alderen et til og med fem år.

Svarene skal danne grundlag for den største undersøgelse herhjemme af indeklimaets betydning for børns sundhed - med særligt fokus på astma og allergi.

- Vi har oplevet en stor interesse for projektet, og vi kan næsten ikke vente med at gå i gang med analyserne, siger projektleder Geo Clausen, Danmarks Tekniske Universitet.

Formålet med projektet er at udvikle løsninger, der kan forbedre hygiejne og indeklima og dermed børns sundhed og trivsel. Fokus rettes mod indeklimaet i både boliger og daginstitutioner for at klarlægge eventuelle effekter på børns sundhed og trivsel.

Forskning har vist, at indeklima og hygiejne har stor betydning for menneskers sundhed og velvære, men forskningen har hidtil især været rettet mod forholdene i kontorbygninger og altså mod voksne. Indeklimaets betydning for børn er ikke undersøgt i samme omfang.

Forskningsprogrammet udføres i et samarbejde mellem Center for Indeklima og Energi, Danmarks Tekniske Universitet, Odense Universitetshospital og Børne- og Ungeforvaltningen i Odense kommune.

Læs mere