Stor stigning: Flere bliver dræbt i trafikken på Fyn

Cirka halvdelen af alle trafikulykker på Fyn sker i Odense, men dødsulykkerne sker på landet.

Sidste år omkom det højeste antal i mere end fem år på de fynske veje. I alt mistede 21 personer livet i trafikken. 

Det viser en ny rapport fra Vejdirektoratet, der har undersøgt ulykker fordelt på politikredse. Ifølge rapporten omkom 16 ud af de 21 uden for byerne på Fyn.

- Ulykker, der sker i en landzone, vil oftere ske med højere hastighed end i byerne. Dermed stiger risikoen for, at ulykken medfører alvorlig personskade, siger Vejdirektoratets trafiksikkerhedsekspert, Marianne Foldberg Steffensen, i en pressemeddelelse.

Til sammenligning var der i årene fra 2015 til 2018 i gennemsnit 14 dræbte om året. Den kedelige udvikling ser dog ud til at fortsætte i 2020, hvor antallet med små tre måneder tilbage af året er oppe på næsten samme niveau som i 2019.

Flere spiritusulykker end på landsplan

Ser man bort fra dødsulykkerne, er de fleste uheld med tilskadekomne sket i byzonerne - her forekom 63 af ulykkerne. Det er fem procent mere end landsgennemsnittet.

- Fyns Politikreds er en blanding af land og by, og ulykkesbilledet ligner på mange punkter ulykkesbilledet på landsplan. Politikredsen er præget af, at Odense, som er Danmarks tredjestørste by, ligger her, siger Marianne Foldberg Steffensen i meddelelsen.

Cirka halvdelen af alle trafikulykker i politikredsen i 2019 skete i Odense Kommune.

- Det er derfor ikke uventet, at der er en overvægt af ulykker inden for byzonen på Fyn, siger eksperten.

Også i andelen af spiritusulykker ligger Fyns politikreds med 16 procent af alle personskadeulykker over landsgennemsnittet. På landsplan udgjorde denne type ulykker ti procent.  

Ikke én entydig forklaring

Hvad der præcis er årsagen til det stigende antal trafikdrab, kan Fyns Politi ikke give en enkeltstående forklaring på. 

Preben Ingemansen, der er politikommissær og leder af den operative færdselsindsats, peger dog på flere faktorer, der kan kan spille ind - blandt andet at adgangen til såkaldte 'muskelbiler' er blevet lettere. 

- Jo hurtigere bilerne er, jo nemmere er det at lave vanvidskørsel. Og vi må sige, at der er en stigning på den front.

- Nogle gange er et færdselsdrab også bare resultatet af uheldige omstændigheder. To trafikanter, der var på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt, siger han. 

Færre kommer til skade

Der er dog også gode nyheder at hente i rapporten. Antallet af tilskadekomne var i 2019 det laveste de seneste ti år. Det gælder både lettere og alvorligt tilskadekomne.

I modsætning til tendensen i resten af landet udgør de 18-24-årige på Fyn en mindre del af de dræbte og tilskadekomne.

Ifølge Preben Ingemansen kan udviklingen have noget at gøre med, at fynboerne er blevet bedre til at spænde sikkerhedsselen og generelt kører i mere sikre biler end tidligere.

- Det er i hvert fald været en stor medvirkende faktor til, at vi ikke har så alvorlige tilskadekomster, siger han.

De unge udgjorde 13 procent af de tilskadekomne og dræbte. På landsplan udgjorde deres jævnaldrende ni procent af befolkningen og 17 procent af de dræbte og tilskadekomne.

Fakta om trafikulykker i Fyns Politikreds