I det fynske folks tjeneste

Stor tilslutning til uge sex på Fyn

Uge 6 bliver hvert år brugt til at lære skolebørn om sex. Rigtig mange fynske skoler har tilmeldt sig i år. Mere end 130 fynske skole har tilmeldt sig.

Målet med projektet, som har kørt siden 2008, er at sikre god og vedkommende seksualundervisning for grundskolerne, og ungdomsuddannelserne. I hele landet regner man med at 230.000 elever deltager. Det er rekord.

Udvikler krop og følelser

Oprindeligt var projektet tiltænkt børn fra 4 klasse og opefter, men nu inddrager de også 2-3. klasse i seksualundervisningen.

Gennem ugen vil man arbejde med emner som: kroppen, seksualitet, sexsygdomme, prævention. Projektleder Line Anne Roien fortæller:

- Vi udvider kampagnen for at støtte skolernes arbejde med sundhed og trivsel. Uge Sex i de små klasser er med til at udvikle de små elevers viden om krop og følelser og med til at styrke deres evne til at mærke efter egne og andres grænser. Samtidig styrker undervisningen trivslen hos det enkelte barn og er med til at skabe et fællesskab i klassen, der også rummer de elever, der opleves som anderledes af kammeraterne.

Stor succes

Projektet har kørt lige siden år 2008, med stor succes. i 2008 var 39.000 unge elever tilmeldt projektet, og det er steget hvert år. I løbet af de fire år projektet har eksisteret, er tilmeldingerne næsten femdobbelt.

Læs mere

Hvad er uge sex?

Uge Sex er Sex & Samfunds landsdækkende undervisningskampagne, som har til formål at sikre god og vedkommende seksualundervisning i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.
Selve kampagneugen finder sted hvert år i uge 6. Det er ganske gratis at deltage, og du kan tilmelde dig her på hjemmesiden. Tilmeldingen åbner i juni måned.