Stor utilfredshed blandt lærere

Der bliver ingen konflikt blandt de offentligt og kommunalt ansatte, heller ikke blandt lærerne. \"Vi er meget utilfredse med ja\'et i forligsinstitutionen\", siger formanden for Fyns Amts Lærerkreds.

De fleste stemte nej til forliget

Der bliver ingen konflikt blandt de offentligt og kommunalt ansatte, heller ikke blandt lærerne. \"Vi er meget utilfredse med ja\'et i forligsinstitutionen\", siger formanden for Fyns Amts Lærerkreds.


Lærerne på Fyn er meget imod den nye overenskomst. Hele 94,8% stemte nej. \"Mange føler at deres stemme er ligegyldig\", siger Irma Trebbien, der er formand for de fynske lærere til TV 2 /Fyn. Her ville skoler i både Kerteminde, Langeskov og Odense være ramt af en konflikt. Det ringeste ved forliget er at gennemsnitslønnen i værste fald kan falde med 1,9%, da der længere ikke er pligt til at udmønte lønforhøjelse lokalt, lyder det fra lærerne.


Bør overveje samarbejdet
De kommunale tjenestemænd og overenskomstansatte (KTO) forhandler fælles, og dækker dermed tilsammen 646.000 lønmodtagere i Danmark. Det samarbejde bør overvejes, mener Irma Trebbien. \"Jo flere vi er sammen, des bedre står vi. Men Danmarks Lærerforening bør overveje om det her er en opgave for det samlede KTO.\"
Også sygeplejerskerne overvejer effektiviteten af samarbejdet. Næstformand i Dansk Sygeplejeråd på Fyn, Bo Schmidt siger \"det kan blive svært at forsvare overfor medlemmerne at vi skal forhandle i KTO næste gang\".