Stor våbenrazzia på Fyn: 48 våben beslaglagt

Fyns Politi har beslaglagt 48 skydevåben over hele Fyn, efter en stor kontrolaktion. Seks personer er sigtet for overtrædelse af våbenloven.

Det oplyser Fyns Politi.

Politiet var på uventet besøg hos 58 samlere af skydevåben. De undersøgte blandt andet, om der var flere våben, end de havde registreret.

Fem steder på Fyn måtte politiet beslaglægge i alt 48 våben.

I Tommerup havde en 62-årig mand 20 glatløbede haglgeværer hængende på væggen, som burde være låst inde i et godkendt våbenskab. Politiet beslaglagde alle geværerne.

I alt blev seks personer sigtet for overtrædelse af våbenloven.

Beslaglagte våben:

o I Assens blev der beslaglagt 11 geværer fra en 48-årig mand, der ikke havde kapacitet til at opbevare dem på lovlig vis. Han havde i alt 32 skydevåben på bopælen, men havde ikke våbenskabe til at opbevare dem alle. Det forventes, at manden vil få udleveret alle våbnene igen, når forholdene er bragt i orden.

o I Tommerup havde en 62-årig mand i alt 20 glatløbede haglgeværer hængende på væggen i stedet for at have dem låst inde i et godkendt våbenskab. Politiet beslaglagde geværerne.

o I Middelfart blev en riffel beslaglagt fra en 57-årig mand, der havde opbevaret den ulovligt liggende frit i bunden af et klædeskab. Han vil modtage en bøde og bad i øvrigt politiet destruere riflen, da han ikke ønskede at have den længere.

o I Svindinge ved Ørbæk blev der beslaglagt 10 geværer fra en 59-årig mand, der ikke opbevarede dem korrekt. På en anden adresse i Ørbæk tog politiet 6 våben fra en 71-årig mand, der ikke opbevarede dem korrekt.

o I det sydøstlige Odense blev der beslaglagt en ulovlig lyddæmper og diverse ammunition (i alt 105 patroner) fra en 78-årig mand.