Stor vækst i fynske lederes løn

De fynske lederes lønninger er det seneste år steget kraftigere end lønningerne i resten af landet. Fynboerne halter dog stadig lidt bagefter.

-

De fynske lederes lønninger er det seneste år steget kraftigere end lønningerne i resten af landet. Fynboerne halter dog stadig lidt bagefter. Nye tal fra Ledernes Hovedorganisation viser, at de fynske lederes løn er steget med 5.4 procent i forhold til sidste år, på landsplan er lønnen kun steget med 3.8 procent.

Lønnen stadig under landsgennemsnit

\"Udviklingen går den rigtige vej. Det er glædeligt, at vi på Fyn har haft en forholdsvis pæn lønstigning, mens man i mange andre dele af landet har haft beskeden vækst. Men vi har også noget at indhente, når det kommer til udbetalte kroner og øre\", siger John Krogstrup, amtsformand i Ledernes Hovedorganisation.

På Fyn tjener en privat ansat leder 37.349 kroner om måneden mod et landsgennemsnit på 39.434 kroner.
En offentligt ansat leder tjener 31.356 kroner, det er cirka 1500 kroner mindre end landsgennemsnittet.