I det fynske folks tjeneste

Store beløb til bevarelse af klenodier

Odense Bys Museer har fået mere end 950.000 kroner til konservering af genstande af enestående genstande af national betydning. Det gælder papirer i H C Andersen samlingen og en vægudsmykning af maleren Vilhelm Bjerke Petersen.

-

Odense Bys Museer har fået mere end 950.000 kroner til konservering af genstande af enestående genstande af national betydning. Det gælder papirer i H C Andersen samlingen og en vægudsmykning af maleren Vilhelm Bjerke Petersen.


H C Andersens skrifter ætses op

Kulturarvstyrelsen har bevilget 791.000 kroner til at undersøge og afprøve en ny konserveringsmetode til H C Andersen-papirer. Det drejer sig om 1600 genstande i H C Andersen-samlingen, som er truet af æstning af blæksyre.

Der er tale om et flerårigt projekt med det formål at finde den bedste metode til bevaring af de uvurderlige papirer.

Problemet er, at H C Andersen skrev med jerngallusblæk, som ætser sig gennem papiret og tilsidst ødelægger dem helt.

Flere steder i verden forskes der i at undgå dette, men hidtil uden resultat.


Hidtil har man ikke haft midler mod ætsningen

 Med den seneste bevilling får Odense Bys Museer mulighed for at gennemføre en koncentreret indsats, og for første gang analysere de kemiske processer og afprøve metoder til at afværge dem.

Udsmykning afdækkes og konserveres
Desuden har Odense Bys Museer fået 161.500 kroner til at restaurere en vægudsmykning af maleren Vilhelm Bjerke Petersen, der befinder sig på Fyns Kunstmuseum.

Udsmykningen blev oprindelig malet i 1930 i kantinen på Birkerød Statsskole, hvor maleren gik i skole.

Den kom til Fyn i 1967, da Birkerød Statsskole flyttede adresse. I mellemtiden var den blevet overmalet med hvid plastikmaling.

Bevillingen fra Kulturarvstyrelsen skal gå til at fjerne denne overmaling, så maleriet kan gennemgå almindelig konservering.