I det fynske folks tjeneste

Store bøder redder biblioteks økonomi

Det er blevet dyrt at aflevere sine bøger for sent på bibliotekerne i Odense. Meget dyrt. Bøde-priserne, eller mulkten, som det hed i de gode gamle - og billigere dage - på bibliotekerne, er steget med tæt ved det dobbelte fra 1. januar. Det er bibliotekets måde at redde budgettet trods en kommunal besparelse på én million kroner. Og det ser ud til at virke efter hensigten. Lånerne afleverer stadig for sent.

-

Det er blevet dyrt at aflevere sine bøger for sent på bibliotekerne i Odense. Meget dyrt. Bøde-priserne, eller mulkten, som det hed i de gode gamle - og billigere dage - på bibliotekerne, er steget med tæt ved det dobbelte fra 1. januar. Det er bibliotekets måde at redde budgettet trods en kommunal besparelse på én million kroner.  Og det ser ud til at virke efter hensigten. Lånerne afleverer stadig for sent.

Dobbelt op
Afleverer man op til en uge for sent skal man betale 20 kroner istedet for 10 kroner. Fra otte dage til en måneds for sent aflevering koster koster nu 75 kroner istedet for 20 til 40 kroner og afleverer man først efter en måned koster det nu 200 kroner eller nogenlunde samme pris som en skinnende nyudgivet bestseller-bog.

- Hvis vi holder det niveau, vi har haft i januar måned, får vi cirka den ekstra indtægt vi skal have årligt, siger Kent Skov fra Odense Bibliotek.

Han understreger at lånerne indtil videre har taget nogenlunde pænt imod de nye gebyrer.   

 


Biblioteket tjener godt på bøder.