Store flyttedag nærmer sig for ansatte ved Fyns Amt

Omkring 1000 medarbejdere ved Fyns Amt får i denne tid første strømpil for, hvor de skal være ansat fra januar 2007. Over halvdelen må se i øjnene, at deres funktioner flytter ud af Odense.

Til Vejle eller København

Hovedparten af de omkring 1000 ansatte ved Fyns Amt, der er tilknyttet amtsgården i Odense, fik fredag et første fingerpeg om, hvor deres arbejdsopgave kommer til at ligge, når kommunesammenlægningen gennemføres.

Det er medarbejderne i vejafdelingen, miljø-, social-, og undervisnings- og kulturforvaltningen, oplyser afdelingschef Jens Ole Melsen, Fyns Amts juridiske sekretariat for personale.

Ikke alle ønsker kan opfyldes

De ansatte har haft mulighed for at ønske hvor, de helst vil placeres. Men det ligger klart, at ikke alle får deres ønsker opfyldt.

Der er tegn på, at flere har ønsket at blive ansat i Odense Kommune end der bliver plads til der. Og meget færre har ønsket at flytte til København end der forventes at blive brug for.

Fordelingen, der bliver meldt ud, er en foreløbig fordeling. Den kan ændre sig, inden kommunesammenlægningen er endeligt på plads.

Fordeling af ansatte i Fyns Amt

Lang vej endnu

Planen er at de forskellige forvaltningers forslag til fordeling skal godkendes i amtsrådet 12. december.

Derefter er det de nye kommuners tur til at kigge på fordelingen. Hvis de når til enighed efter planen, falder den på plads i april 2006. Men er der uenighed mellem kommunerne, kan der gå helt til juni 2006.

Se amtets nuværende organisation