Store miljøproblemer i Lillebælt

-

-

Det står stadig skidt til med miljøet i Lillebælt. Det er konklusionen efter det årlige møde i lillebæltsamarbejdet.


De seneste målinger viser, at der fortsat er alvorlige problemer med langvarige iltsvind i farvandet og det medfører dårlige levevilkår for bunddyrene.


Samtidig viser undersøgelser af miljøgifte, at blåmuslingernes indhold af gifte stadig findes i så høje koncentrationer, at målsætningen for Lillebæltsamarbejdet langt fra er opfyldt.


Sidste efterår blev der målt det alvorligste iltsvind i det sydlige Lillebælt i 26 år.


Det er Teknik- og miljøudvalgene i Fyns, Sønderjyllands og Vejle Amter der holder øje med miljøet i Lillebælt.