I det fynske folks tjeneste

Store planer: Jysk-fynsk energiselskab vil bygge grønt testcenter for en halv milliard

Tirsdag middag afslører energiselskabet Ewii, der bl.a. står for el, vand og varmeforsyningen i Middelfart, et storstilet projekt, der skal sikre forskning i fremtidens energiformer. Centret skal ligge lige på den anden side af Lillebælt.

00:39

Samtidig med at regeringen i dag offentliggør sin klimaplan, ser et nyt og ambitiøst projekt indenfor grøn innovation dagens lys lige på den anden side af Lillebælt - tæt på det Ørsted-ejede Skærbækværket ved Fredericia.

Fuldt udbygget er det et projekt til en halv milliard kroner, erfarer TV 2/Fyn.

Det er energiselskabet Ewii, der leverer el, vand og varme til Fredericia, Vejle, Kolding og Middelfart Kommune, der står bag projektet Center Danmark.

Centrets hovedformål er at etablere nationale rammer for fremme  af forskning, udvikling, test og demonstration i forbindelse med omstillingen til det fossilfrie grønne samfund, samt at understøtte mulighederne for den grønne innovation.  

"Endelig er det formålet at nedbryde siloerne  i forbindelse med de nuværende nationale  testcentre og laboratorier for derved at høste synergier gennem dataintelligente og integrerede løsninger", hedder det.

Mens Ewii skal stå for stiftelsen af en fond og driftsfinansieringen af centret, har forretningsmanden Henrik Thorsen finansieret idefasen og stiller de første lokaler til rådighed.

Han er desuden direktør for selskabet.

00:25

Henrik Thorsen, direktør for Center Danmark.

Luk video

Henrik Thorsen er kendt som direktør og medejer af Energy Cool i Fredericia, der bl.a. hjælper energiselskaber med at reducere energiomkostninger. Han ejer desuden Gudsøgård i området, hvor centret skal ligge.

Læs også Ewii: Åbenhed og ny organisation skal genskabe tilliden

Syddansk Universitet med 

DTU, Syddansk Universitet, Aarhus og Aalborg Universitet forventes desuden at indgå i forsknings- og projektfinansiering. Andre forventede parter i projektet er House of Energy, Energinet, NEAS og CLEAN.

I første omgang skal projekt-parterne underskrive en hensigtserklæring om at gå videre med planerne med forventeligt første spadestik i 2019.

Ifølge prospektmaterialet er Center Danmark et afgrænset test- og forskningsunivers, som er opbygget som det virkelige samfund.

"Området har den fornødne diversitet, som et repræsentativt udsnit af områder i Danmark. Dette gælder både for beboere, bygninger, klimatiske, biologiske og geologiske forhold, hvilket er vigtigt for at kunne forske og teste under de bedst mulige real-life konditioner. Dette sikrer de bedste forskningsmuligheder for en grønnere fremtid", hedder det.

Centret skal drives i samarbejde med interesseorganisationer inden for fremtidens energisystemer, universiteter, industri, samt organisationer med fokus på klima, geologi, fauna og flora.

- Der skal skabes et område, hvor man i fællesskab får de bedst mulige resultater og data til rådighed, som kan fremme omstillingen til en grønnere fremtid, hedder det.

Læs også Ewii rydder op: Nu bliver forretningen delt i to

Selvejende fond

Center Danmark skal ejes af en selvejende erhvervsdrivende fond, Center Danmark fonden.

Fondens formål er at støtte centerets aktiviteter og medvirke til at fremme den grønne omstilling nationalt og internationalt som samlingssted for interessenter og aktiviteter, der kan medvirke  til en grønnere og bæredygtig global fremtid.

Fonden er helejer af Center Danmark Ejendomme A/S samt Center Danmark A/S. Fonden har en bestyrelse, som har det overordnede ansvar for centerets udvikling.

Ifølge prospektet kommer centret til at beskæftige 40 fuldtidsansatte og 20 deltidsansatte 
 
Udover centrets faste stab vil centret have tilknyttet 15 undervisere samt forskere,100 studerende, 80 beboere og forventes at få 20.000 besøgende årligt.

På den forskningsmæssige side er sektionsleder og professor fra Danmarks Tekniske Universitet, Henrik Madsen, i front. 

Utzon tegner

Centrets hovedbygning bliver samlingspunktet for alle aktiviteter og stiller med faciliteter, så vidensdelingen kan fremmes.

Bygningen  bliver tegnet af Jan Utzon og er inspireret af den grønne omstilling  og visualiserer ” en fælles grøn fremtid.”