I det fynske folks tjeneste

Storebæltstunnelen ikke sikker nok

Stadig tre år efter, at en stor øvelse afslørede store huller i tunnelsikkerheden, er der ikke sket forbedringer. I 2000 lovede trafikministeren en ny og hurtigere alarm, men den fungerer endnu ikke.

-

Stadig tre år efter, at en stor øvelse afslørede store huller i tunnelsikkerheden, er der ikke sket forbedringer. I 2000 lovede trafikministeren en ny og hurtigere alarm, men den fungerer endnu ikke.

Hverken Banestyrelsen eller sygehuset i Slagelse er koblet på det nye system, fortæller DR Regionalen i Næstved.

Forsinkelser ved ulykker
Øvelsen i 2000 viste, at redningsmandskab, læger og sygeplejersker mistede dyrebare minutter, fordi alarmen på gammeldags facon skulle ringes rundt mellem de enkelte led i den store beredskabsplan.

Et hurtigere computersystem skulle derfor afløse det gamle, men Banestyrelsen og Centralsygehuset i Slagelse er stadig ikke koblet på systemet.

\"Jeg fatter simpelthen ikke, at trafikministeren ikke har banket i bordet og fået klaret sagen\", siger folketingsmedlem Ole Sohn (SF), der har fulgt sagen tæt.

Alene i juli i år kørte 677.000 mennesker i tog gennem tunnellen mellem Sjælland og Fyn.