Storebælttunnel spærret

Frygt for at der lækker saltsyre fra et godstog, der gik i stå i tunnelen tidligt onsdag morgen, har fået myndighederne til at stoppe al togtrafik under Storebælt. DSB er ved at sætte busser ind, men passagererne skal regne med store forsinkelser.

-

Frygt for at der lækker saltsyre fra et godstog, der gik i stå i tunnelen tidligt onsdag morgen, har fået myndighederne til at stoppe al togtrafik under Storebælt. DSB er ved at sætte busser ind, men passagererne skal regne med store forsinkelser.

Godstoget gik i stå i tunnelen, da en køreledning faldt ned over det. Under arbejdet med køreledningen blev det opdaget, at en af vognene lækkede væske. Af frygt for at det er saltsyre blev Falcks særlige Storebæltsberedskab fra stationen i Korsør tilkaldt for at undersøge det nærmere.

Samtidig blev al togtrafik gennem begge tunnelrør stoppet for at lette redningsfolkenes adgang til det forulykkede tog.

DSB er i færd med at indsætte busser til at klare passagertransporten over Storebælt; men både i Nyborg og Korsør står der mange og venter. DSB oplyser, at man må regne med mindst en times forsinkelse det meste af formiddagen.