Storken er ankommet

Storken holder til i Fangel. Den sjældne gæst slog sig ned på landmand Johnny Pedersens mark søndag, men desværre er den helt alene.

-

Storken holder til i Fangel. Den sjældne gæst slog sig ned på landmand Johnny Pedersens mark søndag. Desværre er den helt alene.

Hvert år besøger et par hvide storke Fyn, men der er ikke mange. Og det er flere år siden et storkepar har ynglet på øen. Da storken ankom helt alene, er der heller ikke noget der tyder på storkeunger denne gang. \"Det ville være sjovt om der kom en til - så kunne vi først rigtigt begynde at tro på storken\", siger Johnny Pedersen til TV 2 /Fyn.

Storken er også set i Nyborg, Hjallese, Mullerup Skov, Hov Nordstrand, Revninge og Sdr. Broby. Men om det er den samme fugl på udkik efter en mage og føde vides ikke.