I det fynske folks tjeneste

Større fuglereservat på Langeland

Fugleværnsområdet Tryggelev Nor på Langeland bliver nu udvidet mod øst med 68 hektar landbrugsjord, der udlægges som fugle- og naturreservat. Det er Fugleværnsfonden, som er en særlig afdeling af Dansk Ornitologisk Forening, der har købt jorden.

-

Fugleværnsområdet Tryggelev Nor på Langeland bliver nu udvidet mod øst med 68 hektar landbrugsjord, der udlægges som fugle- og naturreservat. Det er Fugleværnsfonden, som er en særlig afdeling af Dansk Ornitologisk Forening, der har købt jorden.

- De lokale landmænd skal have en stor tak for deres opbakning til projektet. Uden deres positive tilgang til Fugleværnsfondens overtagelse af Nørreballe Nor havde jordfordelingen ikke kunnet gennemføres. I Fugleværnsfonden glæder vi os til at få vand og fugle i området og til at fortsætte det gode samarbejde med vores naboer, siger Fugleværnsfondens formand Martin Iversen.

Fugleværnsfonden ejer og driver 18 fugleværnsområder over hele landet. Fugleværnsfondens formue stammer fra frivillige bidrag fra privatpersoner, bidrag fra fonde og legater, indtægter fra reservaterne samt fra arv.