Større valgdeltagelse på Sydlangeland

Stemmedeltagelsen ved valget på Sydlangeland ser ud til at blive markant større ved dette valg i forhold til valget i 2000.

-

Stemmedeltagelsen ved valget på Sydlangeland ser ud til at blive markant større ved dette valg i forhold til valget i 2000.

Der er fire afstemningssteder, og klokken 18 så det således ud:

Bagenkop: 70,0

Lindelse: 62,6

Humble: 69,6

Tryggelev: 67,7

 

Tryggelev er det eneste afstemningssted, hvor stemmeprocenten er blevet gemt fra valget i 2000. Her var stemmeprocenten kl. 18 ved sidste valg 66,2. Og som nævnt blev tallet kl. 18 i dag, onsdag, opgjort til 67,7.

\"Det tegner til at blive en meget pæn valgdeltagelse\", siger kommunaldirektør Klaus Berthelsen.

Der er til det sidste stor spænding om udfaldet. Men de fleste iagttagere regner med, at en høj valgdeltagelse gavner ja-siden. Nej-sigerne har en større tilbøjelighed til at møde frem under alle omstændigheder.