Størst fald i arbejdsløsheden på Fyn

Arbejdsløsheden er faldet mere på Fyn fra årets start end i resten af landet. Den økonomiske fremgang på landsplan har også haft en positiv afsmitning på det fynske ar­bejdsmarked.

-

Arbejdsløsheden er faldet mere på Fyn fra årets start end i resten af landet. Den økonomiske fremgang på landsplan har også haft en positiv afsmitning på det fynske ar­bejdsmarked.

I januar måned 2005 var der 2.603 færre ledige på Fyn i forhold til den tilsvarende måned året før. Det svarer til et fald i ledigheden på 12,1 %. På lands­plan faldt ledigheden med 8,1 % i samme periode.

I forhold til de øvrige regioner har Fyns Amt sammen med Sønderjyllands Amt, oplevet det stør­ste fald i ledigheden. Det skriver Arbejdsformidlingen Fyn i sin seneste redegørelse. 

AF-Fyn forventer fortsat faldende ledighed i 2005   Arbejdsformidlingens prognose på kort sigt viser, at der for de fleste brancher er forventninger om en stort set uændret eller svagt stigende beskæftigelse i forhold til april kvartal 2004.

Dog for­ventes en relativt tydeligt stigning i beskæftigelsen inden for bygge- og anlægs­bran­chen.  På et års sigt er der forventninger om en uændret til stigende beskæftigelse, hvor især bygge- og anlægsbranchen er i fremgang.