Størst fald i ledigheden på Fyn

Det går stærkt fremad med beskæftigelsen på Fyn. I oktober 2004 var der over 2000 færre ledige end i samme måned året før. I alt faldt ledigheden med 12 procent.

-

Det går stærkt fremad med beskæftigelsen på Fyn. I oktober 2004 var der over 2000 færre ledige end i samme måned året før. I alt faldt ledigheden med 12 procent.

Ingen anden region i landet har oplevet et så højt fald i ledigheden. På landsplan var tallet 3,9 procent i samme periode.

Ledigheden på Fyn er faldet siden juni sidste år, og AF-Fyn forventer at ledigheden vil fortsætte med at falde i år.

AF-Fyn regner med at den stigende beskæftigelse især vil finde sted inden for bygge- og anlægsbranchen, detail­handel, hotel og restauration samt forretningsservice.

Til gengæld vil ledigheden stige inden for jern- og metalindustrien, post og telekommunikation, finansierings- og forsikringsvirksomhed samt landbrug, gartneri og skovbrug.