I det fynske folks tjeneste

Storstilet fuglerengøring

23.000 ællinger blev aflivet i forbindelse med fulgeinfluenzaen. Nu smøges ærmerne op, og den store rengøring er i gang.

Der var travlhed, da der skulle rengøres efter ællingebesætningen

Der bliver vasket, brændt og desinficeret i et væk, mens noget af affaldet blev kørt til kommunekemi. 

ISS's folk var rigtig kommet på arbejde med gravkøer. Gødningen skulle fjernes og fræses ned. Skillevægge blev revet ned og brændt.

- Så skal vi desinficere, hvor vi ryger med Formalin. Loftet i stalden er for dyrt at rengøre, så det vælger vi at udskfite, fortæller dyrlæge Arne Skjoldborg fra Fødevareregion Syd.