Stort antal ældre får piller mod depression

Hver fjerde syddansker over 80 år får antidepressive piller. Det viser tal fra Statens Serum Institut, som TV 2/FYN har trukket.

Tallene viser samtidig, at jo ældre man er, jo oftere får man antidepressiv medicin. Og for beboere på plejehjemmene er tallene endnu højere.

- Jo mere svækket man er, jo højere er hyppigheden for depression. Så mange internationale undersøgelser har vist en høj hyppighed (af antidepressiv medicin, red.) hos plejehjemsbeboere, fortæller Annette Lolk, som er specialeansvarlig overlæge på gerontopsykiatrisk afdeling på Odense Universitetshospital, til TV 2/FYN.

Alene på Lindelse Plejecenter i Rudkøbing på Langeland er 40 procent af alle beboere på antidepressiv medicin. Én af dem er 82-årige Kirsten Christiansen.

- Det er, fordi jeg er så træt af det hele, forklarer hun.

Plejecentret har indviet TV 2/FYN i centrets egne tal, som viser, at 95 procent af beboerne allerede fik medicinen, inden de kom til plejecentret.

TV 2/FYN har lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lederne på 12 fynske plejecentre. Og undersøgelsen viser, at lederne vurderer, at samlet set 9,2 procent af beboerne på centrene risikerer at udvikle en depression.

Undersøgelsen viser også, at lederne oplever, at det i løbet af de seneste ti år er blevet lettere at hjælpe de ældre.

Siden 2005 er der ikke ændret i, hvor mange af de ældre i Syddanmark, der får antidepressiv medicin.

Se mere om selvmord blandt ældre på TV 2/FYN klokken 19.30.