Stort areal ved Odense Havn solgt

Odense Havn besluttede tirsdag at sælge et areal på 42.000 kvadratmeter, som skal bruges til boliger, erhverv og rekreative formål. Dermed er vejen banet for anden etape af omdannelsen af havnen.

-

Odense Havn besluttede tirsdag at sælge et areal på 42.000 kvadratmeter, som skal bruges til boliger, erhverv og rekreative formål. Dermed er vejen banet for anden etape af omdannelsen af havnen.

Arealet i inderhavnen skal bebygges med 53.200 etagekvadratmeter. 1/3 skal bruges til boliger. Resten til erhverv, dagligvare- og specialbutikker og kulturelle formål.

Der er desuden planer om en kanal mellem de to havnebassiner, arealet omfatter, ligesom der skal anlægges en offentlig havnepromenade i 15 - 17 meters bredde.

Det kræver at et par pakhuse skal fjernes og nogle kranskinner skal kortes af. Men det er stadig meningen, at skibe skal anløbe bassinerne.

- En havn uden skibe virker charmeforladt, siger direktøren for Odense Havn, Carsten Aa.