I det fynske folks tjeneste

Stort halmanlæg på Fynsværket

Et nyt halmanlæg er på vej til Fynsværket. Halmanlægget betyder at man kan spare afbrændingen af 87.000 tons kul om året og det betyder at man reducerer udledningen af CO2 med omkring 200.000 tons.

Byggeriet begynder i 2006

Elsam har netop sendt ansøgningen om at få lov at bygge anlægget til Energistyrelsen og hvis svaret er positivt forventer Fynsværket at påbegynde byggeriet i 2006, og hvis det sker kan anlægget formentlig tages i drift i varmesæsonen 2008 og 2009.

Halmanlægget er en del af aftalen fra 1993 der pålægger Elsam at aftage 750.000 tons halm og træflis hvert år.