Stort overskud i fynsk forsikringsselskab

GF-Forsikring har haft så stort et overskud i 2002, at kunderne får over 70 millioner kroner tilbage. Det er bilforsikringskunderne, der får en del af overskudet på disse forsikringer.

-

GF-Forsikring har haft så stort et overskud i 2002, at kunderne får over 70 millioner kroner tilbage. Det er bilforsikringskunderne, der får en del af overskudet på disse forsikringer.

\"Det er det største overskud i selskabets 36 års levetid og selskabet har som bekendt afskaffet muligheden for efteropkrævning af bilpræmien, så fremover har bilister i GF-forsikring alt at vinde og intet at tabe\", siger direktør Mogens Dreyer.

Selskabet har samlet haft et overskud i 2002 på 46,7 millioner kroner før skat og skiller sig derfor ud fra øvrige forsikringsselskaber.