I det fynske folks tjeneste

Stort set uændret ledighed i Syddanmark

Der er 35.735 fuldtidsledige i Syddanmark. Det er et lille fald fra august til september.

Der er sket et lille fald i ledigheden fra august til september, men generelt er ledigheden stort set uændret i Syddanmark.

Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen viser de nyeste ledighedstal, at den sæsonkorrigerede ledighed er faldet med 66 personer fra august til september i Syddanmark.

Den sæsonkorrigerede bruttoledighed ligger dermed på 35.735 fuldtidspersoner.

Der har været en lille stigning på 76 fuldtidspersoner i det seneste år. Det svarer til en stigning på 0,2 pct. I hele landet har der været en stigning i bruttoledigheden på 1,5 pct.

De seneste 2 måneder fra august til september viser en stigning i bruttoledigheden i Syddanmark som følge af sæsonudsving.

Flere tendenser

Ledighedsudviklingen dækker over forskellige tendenser. Der har været stigende ledighed inden for den offentlige sektor og ledigheden falder inden for byggeriet i forhold til sidste år.

Denne tendens giver sig også udslag i kønsfordelingen, hvor mænds ledighed er faldet lidt det seneste år, mens kvinders ledighed er steget.

Det er a-kasser som FOA samt Funktionær og tjenestemænd, som har stigende ledighed.