I det fynske folks tjeneste

Stort underskud på Lindø

Regnskabet fra Odense Staalskibsværft i Lindø viser et underskud på 1.323 millioner for 2009. I 2008 var underskuddet 513 millioner.

Regnskabet for hele A.P. Møller-Mærsk, der ejer Odense Staalskibsværft, blev fremlagt i dag. A.P. Møller-Mærsk fik sidste år et resultat efter skat på minus 5,5 milliarder kroner mod et plus på 17,5 milliarder året før.

Odense Staalskibsværft skriver i ledelsesberetningen i regnskabet, at det store underskud påvirkes af højere produktionsomkostninger, samt hensættelse til forventede tab.

I august 2009 besluttede ledelsen at lukke værftet, når de igangværende ordrer er færdige i 2012.

I løbet af 2009 afleverede værftet to containerskibe til A.P. Møller-Mærsk, samt to bulkcarriers og to RoRo-skibe til andre rederier.

Tilbage i ordrebogen er nu fire bulkcarriers, seks RoRo-skibe og tre fregatter.

Link til regnskab (PDF)