Støtte til økologi i storkøkkener

Fynske storkøkkeners brug af økologiske varer skal nu undersøges af Fødevaredirektoratet. Formålet er at udbrede brugen af økologiske varer, da det ofte fører til brug af flere sunde fødevarer.  

-

Fynske storkøkkeners brug af økologiske varer skal nu undersøges af Fødevaredirektoratet. Formålet er at udbrede brugen af økologiske varer, da det ofte fører til brug af flere sunde fødevarer.  

Gennem tre år skal de fynske storkøkkener indgå i \"Projekt Basiskost\". Prokektet, der bliver finansieret af Fødevaredirektoratet skal blandt andet forsøge at udbygge køkkenernes brug af økologi.

Fødevaredirektoratet har valgt at samarbejde med Fyns Amt på grund af amtets engagement for at udbrede kendskabet til sund og økologisk kost i storkøkkener gennem projektet \"Økologisk mad i Fyns Amt\".varer.