Støtte til unge

Svendborg Kommune har oprettet en JA-pulje, der skal støtte unges kulturelle arrangementer.

Der er 25.000 kroner i JA Puljen til resten af året.

De kan søges af kommunens unge mellem 13 og 25 år og skal bruges til arragementer, der har offentligt adgang.

Pengene gives hverken til foreninger, institutioner eller velgørende formål.

Folkene bag JA Udvalget har forsøgt at gøre ansøgningsproceduren så simpel som overhovedet muligt.

Står man som ung Svendborggenser med en kreativ, kulturel ide, kan man få et ansøgningsskema på biblioteket eller i ungdomsskolen.

Det såkaldte JA udvalg behandler anmodningen inden for 10 dage og forsøger at imødekomme så mange som overhovedet muligt.

Deraf navnet JA-pulje.

JA Puljen udspringer af Svendborg Kommunes Kulturløfte: Fantastiske Fornennemelser, som er resultatet af en borgerindragende process.