I det fynske folks tjeneste

Stram kurs mod svinefarme ved Odense Fjord

Det skal blive endnu sværere at få lov til at udvide sin svinefarm. Især hvis den ligger nær beskyttede naturområder. Det skriver Politiken mandag. Det er naturklagenævnet som vil gøre livet svært for de svinebønder, der drømmer om at udvide deres besætning. Nævnet ønsker at man tager mere hensyn til de ømtålelige naturområder. På Fyn er dette for eksempel Odense Fjord.

-

Det skal blive endnu sværere at få lov til at udvide sin svinefarm. Især hvis den ligger nær beskyttede naturområder. Det skriver Politiken mandag. Det er naturklagenævnet som vil gøre livet svært for de svinebønder, der drømmer om at udvide deres besætning. Nævnet ønsker at man tager mere hensyn til de ømtålelige naturområder. Naturklagenævnet ønsker blandt andet at beskytte oplandet omkring Odense Fjord i Fyns Amt på grund af Odenses Ås sårbarhed.

Naturklagenævnet opfordrer landets amter til en ny procedure, når en svinebonde ønsker at udvide. Hvis der er den mindste tvivl om, at udvidelsen vil kunne skade naturen, skal tvivlen komme naturen til gode.

Mangel på præcise lovregler
Naturklagenævnet har længe efterspurgt mere præcise lovregler fra Folketinget ved spørgsmålet om udvidelse af landets svinefarme. I mangel på præcise lovregler fra Folketinget har naturklagenævnet nu fastlagt sine egne nye retningslinjer baseret på en række afgørelser.

Nævnet venter, at stramningen vil slå igennem i amternes behandling af landmændenes ansøgninger om især kommende udvidelser af svinefarme. Hidtil har de danske amter kun undtagelsesvis skulle foretage en undersøgelse af virkninger på miljøet - en såkaldt VVM-redegørelse - med mindre et landbrug udvidede med mere end 250 dyreenheder, svarende til f.eks. 9000 slagtesvin om året.

Danmarks Naturfredningsforening ser de nye signaler som en stor sejr. - Men det er også på tide. Vi har længe været uforstående overfor, at man ikke var mere striks over for det, der kunne påvirke naturområderne - når der nu står i EU-reglerne, at det skal man være, siger foreningens præsident, Poul Henrik Harritz, til Politiken.