Strandtudser vender tilbage

Den truede strandtudse får en håndsrækning med udsættelse af 100 eksemplarer i en grusgrav i Tarup-Davinde.

1009 Strandtudser1

De godt 100 strandtudser er et specielt kuld opfostret til formålet.

De blev indsamlet af et konsulentfirma i foråret 2014 som haletudser og æg.

Siden er de blevet opbevaret i bassiner på en diæt af tanglopper og er klar til at blive genudsat i grusgraven ved Langagervej/Rolighedsvej i Tarup-Davinde, hvor de blev indsamlet.

Der er tale om en akut indsats for at redde bestanden af strandtudser i Fyns vigtigste indlandslokalitet.

Projektet er et samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn, Odense og Nordfyns Kommuner og NaturErhvervsstyrelsen, der har delt udgiften på 1,3 millioner kroner.

Kommunerne er underlagt en forpligtelse til til at beskytte såkaldte bilag 4-arter.

Samtidig graves nye lavvandede vandhuller, så tudserne får lettere ved at sprede sig.

Publikum er velkommmen til at følge udsætningen, der finder sted mandag d. 15. september 2014 klokken 09.00.

Parkering findes ved at køre ind ad grusvejen overfor Rolighedsvej 25 i Årslev.