I det fynske folks tjeneste

Strid om landzoneregler

Landsbyforening vil have lempet regler for byggeri og erhverv i landzoner for at skabe nyt liv. DN frygter, det bliver et overgreb på det åbne kulturlandskab.

Planloven bør lempes for at tiltrække tilflyttere til de hensygnende landområder. Iværksættere, håndværkere og småindustrier bør have lov at bygge nyt på eksisterende grunde og også udvide meget mere end i dag, siger formanden for Landsforeningen Landsbyerne i Danmark, Carsten Abild.

Men det vil bare få endnu flere landboere til at flygte, siger præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Bisschop-Larsen.

Carsten Abild fremfører, at planloven i dag kun i begrænset omfang tillader udbygning af eksisterende bygninger i landzonerne. Det er svært at få lov at bygge helt nyt. Og gamle huse, som renoveres grundlæggende, skal igennem samme godkendelsesprocedure som nye huse.

- Danmark har i forvejen et lavt niveau af iværksættere. På landet vil de have mulighed for at starte en virksomhed billigere end i byerne samtidig med, at det vil give mere aktivitet i landområderne og få endnu flere til at flytte til, siger Carsten Abild, som også er regionsrådsmedlem for Venstre i Syddanmark.

Ella Bisschop-Larsen indvender, at de økonomisk trængte kommuner i de senere år har dispenseret kraftigt for udlægning af boliger i landzonerne.

- Folk flytter ikke på landet for at risikere, at de lige pludseligt får en stor kvægfarm eller noget industri som nabo. Folk vil have fred og ro. Det, der skal til for at fastholde dem på landet, er gode børneinstitutioner og mere kollektiv trafik, siger DN's præsident.