I det fynske folks tjeneste

Strid om muslingefiskeri i Lillebælt

Ballade om fiskeri af danske muslinger i Lillebælt udvides.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) udvider en klage mod den danske stat om muslingeskrab, der netop nu verserer i EU, fordi
fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) har givet en række fartøjer tilladelse til at skrabe efter muslinger både i Lillebælt og
senest i Limfjorden.

- Der gives tilladelser til at skrabe havbunden op, selvom alle konsekvensvurderinger viser, at det vil skade naturen i havet. Det sker på trods af, at fiskeriet sker i Natura 2000-områder, der ellers skulle beskyttes som særlige naturområder. Det er selvfølgelig uacceptabelt, at ministeren ikke anerkender dette, siger Henning Mørk Jørgensen, der biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Ministeren skal i samråd onsdag for at redegøre for hvorfor seks muslingefiskere har fået tilladelse til at fiske muslinger i Lillebælt.

Tilladelserne er givet samtidig med, at der verserer en lignende sag om muslingeskrab i Natura 2000 områder i Limfjorden.

DN peger på, at DTU Aqua i konsekvensvurderinger har fastslået, at muslingeskrabene anretter betydelige skader, fordi de bundskrabende redskaber ødelægger bunddyrenes og bundplanternes levesteder.

- Det skal ministeren selvfølgelig lytte til. De nye fisketilladelser beskytter slet ikke bunddyr og bundalger. Derfor har vi bedt om, at de nye tilladelser bliver behandlet som en del af den verserende sag i EU-Kommissionen, som snart ventes afgjort, siger Henning Mørk Jørgensen.

Læs mere