I det fynske folks tjeneste

Strid om tjenstlige samtaler

Sognepræsten i Nørre Søby Sogn Anders Kjærsig var tirsdag indkaldt til tjenstlig samtale hos biskoppen for Fyns Stift. Indkaldelsen har fået præsten til offentligt at kritisere biskoppens hyppige brug af tjenstlige samtaler med stiftets præster.

02:00

1 af 2

Sognepræsten var i dag tirsdag indkaldt til tjenestlig samtale hos biskop Tine Lindhardt. Indkaldelsen har fået præsten til offentligt at kritisere biskoppens hyppige brug af tjenestlige samtaler med stiftets præster. Heriblandt ham selv.

- Hvad er det ledelsen vil? Er biskoppen bange for mig? Er hun misundelig? Er hun nervøs eller blot magtorienteret og dermed har et ubændigt behov for at tryne præster? Jeg ved det ikke, skrev han på Facebook den 1. januar.

Anders Kjærsig var indkaldt til tjenstlig samtale efter han havde aflyst en gudstjeneste i Statsfængslet Søbysøgård den 24. december.

- Det gjorde jeg ikke, fordi jeg ikke havde en organist eller kirkesanger – og det skal siges, at det er et pilotprojekt, der først skal evalueres i slut januar i år, og at der aldrig har været gudstjenester på fængslet før. Det er biskoppens fikse ide – ikke fængslets. Til gengæld fik de en gudstjeneste d. 25, skrev Anders Kjærsig på Facebook den 1. januar.

Indkaldt til tjenstlig samtale

Indkaldelsen til tjenstlig samtale fik Anders Kjærsig til offentligt på Facebook at kritisere biskoppen for brugen af tjenstlige samtaler.

En skøn fra Fyns Stift viser, at der har været ca. 17 tjenstlige samtaler i Fyens Stift inden for de sidste 4 år.

Efter halvanden times samtale kunne Anders Kjærsig igen forlade Fyns Stift, og i følge Anders Kjærsig er sagen nu slut.

- Jeg har ikke fået mundkurv på, men jeg har selv besluttet ikke at sige mere i sagen. Men sagen slutter her, siger Anders Kjærsig.

Tjenstlig samtale er en beskyttelse af præsten

Biskop Tine Lindhardt har ikke ønsket at kommentere sagen. Hun henviser til, at hun ikke ønsker at udtale sig i personsager. Men på stiftets hjemmeside har hun givet denne generelle redegørelse, TV2/Fyns omtale af sagen:

 • Sager, hvor en præst er involveret, håndteres bedst med en samtale, hvor sagen drøftes og oplyses, og præsten får mulighed for at bringe sin opfattelse og sine synspunkter frem, hvilket er vigtigt.
  Samtalen er således afklarende begge veje, og ofte vil samtalen løse sagen. 
  Hvis det skønnes nødvendigt at følge op på anden vis, vil præsten modtage en ’sindetskrivelse’, hvor jeg skriver, hvad jeg har til hensigt at foretage mig. Denne sindetskrivelse har præsten mulighed for at svare på, og først på denne baggrund træffer jeg en endelig afgørelse.  Hvilken afhænger af sagens karakter.
   
 • En tjenstlig samtale er ikke en sanktion. At en samtale er ”tjenstlig” er en beskyttelse af præsten, fordi den giver præsten mulighed for at medtage bisidder, f.eks. en tillidsrepræsentant. Der er tale om en samtale vedrørende tjenstlige forhold i sager, som vil kunne få en konsekvens for præsten.
   
 • Der har været ca. 17 tjenstlige samtaler i Fyens Stift i løbet af de sidste 4 år (fra efterår 2011 til efterår 2015). (Der føres ikke statistik over samtalerne, men de 17 samtaler er stiftets bedste skøn.)