Strid om universitetets penge

Amtsborgmestrene fra Ribe og Sønderjylland mødes onsdag med undervisningsministeriet. De skal diskutere den fortsatte finansiering af universitets fusion.

Amter, kommuner og stat uenige

Amtsborgmestrene fra Ribe og Sønderjylland mødes onsdag med undervisningsministeriet. De skal diskutere den fortsatte finansiering af universitets fusion.

Da Odense Universitet for fire år siden blev til Syddansk Universitet, var aftalen mellem staten og de sønderjyske amter og kommuner, at staten årligt betalte 40 millioner kroner til universitet og amterne/kommunerne 20 millioner kroner.

Den aftale udløber i år, og nu mener sønderjyderne, at det må være staten, der skal betale. Omvendt mener staten at amterne og kommunerne også må være med til at betale, da de får penge ind igen ved at have universitetet i deres område.

Den værst tænkelige situation for Syddansk Universitet vil nu være, at universitet helt mister de 20 millioner kroner om året. Det kan betyde nedskæringer. Det kan ikke udelukkes, at de nedskæringer også vil ramme Odense-delen.

Partiet Venstre vil imidlertid tage sagen op i Folketinget, for at skaffe flertal for at staten betaler.

En tredje mulighed er, at pengene - eller måske kun en del af dem - bliver forhandlet ind i næste års finanslovsforslag.

Departementschef Henrik Nepper-Christensen, der repræsenterer Undervisningsministeriet ved onsdagens møde, tror ikke, at der ved mødet opnåes noget egentligt resultat.