Striden vil fortsætte på Ærø

\"Generationers strid og ævl og kævl på Ærø slutter ikke, selv om ja\'et var overbevisende\". Det siger kommunalforsker ved Syddansk Universitet i Odense, Ulrik Kjær.

-

\"Generationers strid og ævl og kævl på Ærø slutter ikke, selv om ja\'et var overbevisende\". Det siger kommunalforsker ved Syddansk Universitet i Odense, Ulrik Kjær.

Han mener, at de historiske modsætninger mellem den lille skipperby i syd og Ærøskøbings blanding af landboer og byboere vil vare ved lang tid endnu:

\"Det bliver en lang proces for ærøboerne. Der er mange eksempler fra kommunalreformen i 1970 på, at det tager årevis at bilægge så gamle modsætningsforhold.

Her mere end 30 år efter, at sognene blev lagt sammen til de nuværende kommuner, er der rundt om i landet stadig markante forskelle i befolkningen, der bunder i gamle dages stridigheder. Men på den anden side kan vi sandsynligvis også hurtigt se nogle fra både Marstal og Ærøskøbing kommuner, som indordner sig og ser fremad mod en fremtid i fællesskab\", siger Ulrik Kjær.