Stridsvognen for Højesteret

16 år efter de første arbejdsskader som følge af en ny rengøringsvogn på de fynske sygehuse, er der nu ved at blive sat punktum i sagen. Mandag til onsdag behandles sagen om den såkaldte stridsvogn i Højesteret.

-

16 år efter de første arbejdsskader som følge af en ny rengøringsvogn på de fynske sygehuse, er der nu ved at blive sat punktum i sagen. Mandag til onsdag behandles sagen om den såkaldte stridsvogn i Højesteret.

Her bliver det afgjort, om Fyns Amt var ansvarlig for de arbejdsskader hundredevis af rengøringsassistenter på sygehusene i Nyborg og Odense pådrog sig i arbejdet med en ny rengøringsvogn.

Ødelagte arme
Vognen var forsynet med håndbetjent moppepresse, og det var den, rengøringsassistenterne fik smerter i håndled, albuer og skuldre af.

\"Til sidst kunne jeg hverken løfte armene eller holde på redskaberne\", siger Helle Boel Christensen. Hun er en af de tidligere rengøringsassistenter på Nyborg Sygehus, der har fået ødelagt armene af arbejdet med stridsvognen.

Amtet nægter ansvar
Selv om flere af de fynske rengøringsassistenter har fået anerkendt deres arbejdsskader i Arbejdsskadestyrelsen, nægter Fyns Amt at have et ansvar i sagen.

Fyns Amt har hele tiden påstået, at skaderne skyldes fejlbetjening af vognen. Og da sagen var i Landsretten i 2000 blev amtet da også frikendt for ansvaret. Begrundelsen var, at vognen var indført som led i en modernisering, og at den ikke havde givet nævneværdige problemer andre steder i landet.

Den dom ankede Kvindeligt Arbejderforbund og FOA til Højesteret. De to forbund fører sagen for syv fynske kvinder.

Advarsler på forhånd
\"Jeg synes, at en arbejdsgiver skal straffes, når den indfører et arbejdsredskab, som den oven i købet var advaret mod\", siger Ulla Sørensen, der er forbundssekretær i Kvindeligt Arbejderforbund.

Hun henviser til, at sikkerhedsrepræsentanterne på Nyborg Sygehus gjorde amtet opmærksom på mange sygemeldinger, da sygehuset havde den nye vogn på prøve tilbage i 1987. Men da havde amtet allerede bestilt 500 vogne, som blev fordelt til de fynske sygehuse.

Arbejdstilsynet slog dog også fast, at vognen var sundhedsskadelig. Alligevel beholdt amtet vognen. Flere hundrede rengøringsassistenter anmeldte arbejdsskader, før amtet fik vognen ombygget, og i dag bruger man slet ikke længere moppepressen.

Principsag
For kvinderne handler det om småbeløb, som de har krævet af amtet, men hvis de vinder højesteretssagen har de to forbund yderligere 30 sager på vej. Det vil eventuelt betyde et to-cifret millionkrav mod Fyns Amt.

\"For mig handler det ikke om penge, men om principper. Arbejdsgiverne skal forstå, at sådan behandler man ikke medarbejdere\", siger Helle Boel Christensen fra Nyborg.

Højesteret behandler sagen i tre dage, men der kan gå helt op til en måned, før der falder dom, og sagen endelig kan blive afsluttet for de skadede kvinder.