I det fynske folks tjeneste

Studerende raser over rektoren på SDU

Danske Studerendes Fællesråd beskylder nu rektoren på Syddansk Universitet, Jens Oddershede, for at sætte studenterdemokratiet ud af kraft, efter at rektoren har godkendt en annulering af valget til bestyrelsen og forskellige råd.

De 3500 stemmer ved valget er blevet erklæret ugyldige

- Det er helt afsindig og lægger gift ud for et aktivt studenterengagement på Syddansk Universitet. Det er særdeles foruroligende, at der ikke findes mere samarbejdsvilje fra universitetsledelsen, siger Maren Schmith Astrup, der er formand for Danske Studerendes Fællesråd.

Rektoren har aflyst valget og annuleret de 3500 stemmer efter anbefaling fra Universitetets valgudvalg.

- Universitetets mailsystem er blevet misbrugt til at promovere en enkelt af de opstillede lister, og det er i strid med reglerne. Valgudvalget anbefalede en annulering af valget på den baggrund, og det har jeg godkendt, siger rektor Jens Oddeshede.

Men den forklaring får ikke de studerende til at falde til ro.

- Der er intet lovmæssigt belæg for at underkende 3500 studerendes stemmer. Der har tidligere været sager på andre universiteter, hvor der er blevet videresendt mails til de studerende om årets studentervalg. Det har ført til, at man lavede mindre ændringer af informationsarbejdet op til valgene. Men aldrig til at man underkendte et helt studentervalg, Siger Maren Schmith Astrup fra Danske Studerendes Fællesråd.

Rektor Jens Oddershedes annullering af årets studentervalg er den foreløbige kulmination på en lang periode, hvor studerende på Syddansk Universitet har klaget over manglende samarbejdsvilje fra universitetsledelsens side. Senest ved at universitet ikke selv gjorde nogen indsats for at gøre de studerende opmærksom på året valg. Og hele sagen vækker undren blandt studenterpolitikere fra andre danske universiteter.

Jens Oddershede bebuder, at der vil blive afholdt et nyt valg på SDU til februar.