Styrkelse af ambulanceberedskab på Vestfyn godkendt

Fyns amts sygehusudvalg godkendte i dag enstemmigt planerne om ekstra ambulancer på Vestfyn som kompensation for lukningen af Assens Sygehus. Ambulancerne skal være mindre end 15 minutter om at nå frem.

-

Fyns amts sygehusudvalg godkendte i dag enstemmigt planerne om ekstra ambulancer på Vestfyn som kompensation for lukningen af Assens Sygehus. Ambulancerne skal være mindre end 15 minutter om at nå frem.


Det sker ved at indsætte ekstra ambulancer i dagtimerne i Assens, Glamsbjerg og Faaborg. Desuden opretter Falck, som et forsøg, et helt nyt, døgnbemandet ambulancehold i Ejby. Det flytter til Aarup, når stationen dér står klar.


Billigt tilbud


Det ekstra beredskab på Sydvestfyn er gratis for amtet. Men det ny døgnberedskab i Ejby/Aarup kommer til at koste i alt 6,2 millioner kroner i de to år forsøget varer.


Formanden for amtets sygehusudvalg, Ester Larsen (V) har bedt om en sammenligning med, hvad andre amter betaler for lignende ordninger. \"Det viser sig, at det tilbud vi har fået, er billigere end andre steder\"; siger hun.


Næstformanden i sygehusudvalget, Pernille Weiss, synes stadig at amtet får alt for lidt for pengene. Oven i købet for en service, der ikke kommer alle fynboer til gode. Men hun stod alene i udvalget med den holdning og valgte derfor at stemme for.


\"Hvis jeg stemte imod ville jeg være lukket ude af den sag. Når jeg har været med til at vedtage det, kan jeg til enhver tid tage sagen op igen\"; siger hun.


Intet alternativ 


Der har også været rejst kritik af, at styrkelsen af ambulancetjenesten på Vestfyn samtidig er en styrkelse af Falcks monopol på området.


Den kritik tilbageviser Ester Larsen. \"Vi har spurgt brandkorpsene i Middelfart og Odense, om de måtte være interesseret i at byde ind på opgaven. Det har de ikke været\"; siger hun.