Succes for forsøg med udenlandske læger

Fyns Amt har haft succes med et forsøg med at få udenlandske læger ind på de fynske sygehuse. I øjeblikket er otte udenlandske læger med asyl eller flygtningestatus blevet prøveansat på fynske sygehuse.

-

Fyns Amt har haft succes med et forsøg med at få udenlandske læger ind på de fynske sygehuse.

I øjeblikket er otte udenlandske læger med asyl eller flygtningestatus blevet prøveansat på fynske sygehuse. En læge er i turnus og fem andre i ulønnet praktik.

Ialt befinder der sig 48 udenlandske læger på Fyn. Seksten af dem har været på et intensivt sprogkursus kombineret med praktik for at lære, hvordan man taler mellem læge og patient i Danmark.

Amtet er i gang med at skaffe praktikpladser til yderligere tretten af lægerne.

Man mangler dog stadig at få kontakt til nogle af de udenlandske læger, mens andre endnu ikke har fået deres autorisation fra Sundhedsstyrelsen.

\"Sundhedsstyrelsen kræver, at eksamenspapirerne skal være oversat af en autoriseret oversætter. Men hvis tredielandslægerne på asylcentrene henvender sig til Fyns Amt og beder om hjælp vil vi sørge for at hjælpe med at finde de nødvendige midler\", siger amtsborgmester Jan Boye.