Succes for indsats i Vollsmose

Odense Kommunes særlige indsats over for 23 problemfamilier i Vollsmose bliver nu gjort permanent. To forvaltninger konkluderer, at indsatsen har båret frugt, og at familierne har ændret deres asociale adfærd.

-

Odense Kommunes særlige indsats over for 23 problemfamilier i Vollsmose bliver nu gjort permanent. To forvaltninger konkluderer, at indsatsen har båret frugt, og at familierne har ændret deres asociale adfærd.


Indsats mod hele familien
Siden starten af 2000 har sagsbehandlerne i Vollsmose ydet en særlig indsats over for 23 såkaldte multiproblemfamilier i Vollsmose.


Med hjælp af en ny såkaldt helhedsorienteret sagsbehandling har kommunen forsøgt at rette op på familiernes adfærd ved at tage vare på hele familien samtidig. En helhedsorienteret indsats betyder, at sagsbehandlerne på tværs af forvaltningerne tager fat om en hel famlie på en gang, hvis deres knægt er en rod.


Social adfærd
Indtil nu har ordningen kørt som et forsøg, men nu indstiller Kultur- og Socialforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen, at indsatsen bliver gjort permanent.


En privat psykolog har evalueret kommunens indsats, og i konklusionen hedder det blandt andet:


\"Generelt går det fortsat i den rigtige retning, det vil sige at for lang den overvejende del af familierne har indsatserne haft en gavnlig effekt, og der er i familien en ændring eller begyndende ændring i adfærden. Socialt acceptabel adfærd har fx i flere af familierne afløst uacceptabel adfærd. Familien er motiveret til at prøve noget nyt, og de voksne er begyndt at tage mere ansvar i familien. Der er medvidenhed om de enkelte personers problemer, og skoler, daginstitutioner, aktiveringsprojekt eller lignende rapporterer om positive/ begyndende positive ændringer i adfærd og trivsel.\"


Konklusionerne svarer nogenlunde til de konklusioner, der blev fremlagt i en evalueringsrapport i efteråret, og på baggrund af succesen mener forvaltningerne, at den målrettede indsats bør gøres permanent.