I det fynske folks tjeneste

Succes med computerstyrede lyssignaler

Køretiden er blevet reduceret med op til 10 procent flere steder siden Fyns Amt for to et halvt år siden indførte computerstyrede lyssignaler ved indfaldsvejene til Odense. Nu vil Fyns Amt forbedre og udbygge den automatiske trafikregner.

-

Køretiden er blevet reduceret med op til 10 procent flere steder siden Fyns Amt for to et halvt år siden indførte computerstyrede lyssignaler ved indfaldsvejene til Odense. Nu vil Fyns Amt forbedre og udbygge den automatiske trafikregner.

Siden oktober 2002 har en central computer haft ansvaret for hvornår der skal være grønt, gult og rødt ved 30 lyskryds omkring Odense. Den såkaldte trafikregner finder selv ud af hvornår der er mest trafik og derefter styrer den lyssignalerne, så trafikken bliver afviklet mest hensigtsmæssigt.

Hurtigere frem

Systemet fungerer blandt andet på Ringvejen omkring Odense og Ørbækvej, der er Odenses mest belastede indfaldsvej. Netop på Ørbækvej har Vejvæsnet i Fyns Amt konstateret at trafikregneren har afkortet køretiden med 10 procent for bilisterne - til trods for at trafikmængden i løbet af de sidste to et halvt år er steget med fire procent.

Blandt andet den kortere køretid får nu Fyns Amt til at udvide systemet med trafikregneren. Vejvæsnet vil udvide antallet af lyskryds, der bliver styret af computeren, og forbedre computeren så den bedre kan håndtere store ændringer i trafikmængden. Amtet har afsat 1,8 mio. kr til en udbygning af systemet.

Samme forurening

Udover en hurtigere køretid har trafikregneren også betydet, at antallet af biler der bliver påkørt af andre biler i siden er faldet, men til gengæld har der været en lille stigning i bagendekollisioner.

Fyns Amt har heller ikke kunne konstatere, at trafikregneren har nogen effekt på forureningen.