Succes med egen læge på sygehuset i Svendborg

Tilfredsheden blandt patienter og personale er steget betragteligt efter at sygehuset i Svendborg i oktober indførte egen læge til patienterne på gynækologisk afdeling. I dag har patienterne kun én læge - lige fra indlæggelse til udskrivelse, og det skaber et hurtigere og bedre behandlingsforløb.

-

Tilfredsheden blandt patienter og personale er steget betragteligt efter at Svendborg Sygehus i oktober indførte egen læge til patienterne på gynækologisk afdeling. I dag har patienterne kun én læge - lige fra indlæggelse til udskrivelse, og det skaber et hurtigere og bedre behandlingsforløb.


Ingen stuegang
Siden 1. oktober har patienterne på gynækologisk afdeling på Sygehus Fyn Svendborg haft kontakt til den samme læge gennem hele deres ophold på sygehuset. Det betyder at den læge de bliver modtaget af ved indlæggelsen på sygehuset følger dem gennem hele opholdet. Den personlige læge planlægger behandlingen, deltager i eventuel operation, ordinerer medicin og står for udskrivelsen. Til gengæld er stuegangen afskaffet på gynækologisk afdeling.


Større tillid
\"Det er vores indtryk, at patienterne er meget tilfredse med den nye ordning. Nu slipper de for at møde et hav af forskellige læger, der først skal sætte sig ind i deres individuelle sygdomsforløb. I stedet har de én personlig læge, som de kan opbygge tillid til gennem sygdomsforløbet\", siger administrerende overlæge på gynækologisk afdeling, Bjarne Rønde Kristensen.


Lægerne får større ansvarsfølelse
Også blandt personalet er der stor tilfredshed med den personlige læge på afdelingen.


\"Det giver lægerne et større kendskab til deres patienter. De kan bedre lægge en samlet plan for behandlingsforløbet og lægerne bliver mere personligt involveret i patienterne\" , forklarer Bjarne Rønde Kristensen.


Måske penge at spare
I løbet af 2002 vil afdelingen lave en grundig evaluering af forsøget med en personlig læge.


\"Jeg vil ikke udelukke, at der også kan være økonomiske fordele for sygehussystemet i denne model. Lægerne har større ansvarsfølelse, og indlæggelsen bliver oftere kortere og nemmere, og det kan være med til at sygehusvæsnet sparer penge\", siger Bjarne Rønde Kristensen.


Forsøg i andre dele af landet
Øre- og Næseafdelingen på Sygehus Fyn Svendborg vil i løbet af 2002 indlede et lignende forsøg med en personlig læge gennem hele indlæggelsestiden.


Også i København og på Bornholm vil sygehusene lave forsøg med en personlig læge.