Succes med forebyggelse af selvmord udbredes til hele Fyn

Et vestfynsk projekt med forebyggelse af selvmord blandt børn og unge udbredes nu til hele Fyn. Projektet strømliner behandlingen og giver selvmordstruede hurtig hjælp.

Ventetid på hjælp fjernet

Fyns Amt har kørt et projekt med base i Aarup i samarbejde med de vestfynske kommuner. Erfaringerne her er så gode, at alle de fynske kommuner nu bliver inviteret med.

Amtet opbygger en klinik, som yder konsulentbistand, udreder klienternes behov og står for indledende samtaler. Desuden oprettes en behandlingskæde med sagsbehandlere i de deltagende kommuner, som så kan trække på ekspertisen i den amtslige klinik.

På den måde sikres at der kun bliver en indgang til systemet for selvmordstruede børn og unge på hele Fyn. Herfra henvises klienterne til rette behandling i de enkelte kommuner, som står klar med et beredskab.

Erfaringerne fra Vestfyn viser, at det stort set fjerner ventetiden, som tidligere kunne være op til et år, før et selvmordstruet barn eller ung fik den rette omsorg eller behandling.

Overføres til Region Syddanmark

I første omgang er det Fyns Amt, der står bag tilbuddet til alle fynske kommuner med støtte fra socialministeriet.

Når amtet bliver nedlagt i 2007 overgår tilbuddet til den ny Region Syddanmark og fortsætter til 2009.